Bùi Tá Hán (1496-1658)

Danh tướng triều Lê Trung hưng, người gốc Hoan Châu (Nghệ An ngày nay). Theo Phủ tập Quảng Nam ký sự của tác giả Mai thị, Bùi Tá Hán sinh năm 1496, mất năm 1568. Sau khi Mạc Ðăng Dung cướp ngôi nhà Lê (1527), Bùi Tá Hán theo ngọn cờ “phù Lê diệt Mạc” của Nguyễn Kim, lập được nhiều công tích, sau được phong Bắc-quân-đô-đốc-Phủ-chưởng-phủ-sự, trấn nhậm và lập nghiệp ở thừa tuyên Quảng Nam, một trong 13 thừa tuyên của cả nước thời bấy giờ (Thừa tuyên là đơn vị hành chính như cấp tỉnh. Thừa tuyên Quảng Nam tương đương với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh và một phần tỉnh Phú Yên ngày nay)

den_tho_bui_ta_han

Tương truyền Bùi Tá Hán là người có công lấy lại đất Quảng Nam từ tay nhà Mạc (Theo Phủ tập Quảng Nam ký sự của Mai thị – sách chữ Hán – chép tay do dòng họ Lê ở Mộ Ðức truyền đời lưu giữ), thực hiện một số chính sách an dân, khuyến khích sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân dưới quyền cai quản của mình, vừa giữ an ninh, vừa phát triển mối đoàn kết Kinh – Thượng và giao thương xuôi ngược, được nhân dân sùng kính.

mobuitahan-vanxuan

Cái chết của Bùi Tá Hán vẫn chưa rõ nguyên nhân, chỉ còn lưu trong huyền thoại dân gian rằng ông đã hiển thánh.

Hiện đền thờ và lăng Bùi Tá Hán tọa lạc tại khu rừng, từ xưa nhân dân gọi là Rừng Lăng tại mé tây tỉnh lỵ Quảng Ngãi. Trong đền có bức tượng thờ ông và người hầu (thường gọi là Xích Y) với nhiều sắc phong của các triều vua Tây Sơn và triều Nguyễn, nhiều thơ, liễng đối phúng điếu của các quan lại và các bậc túc nho trong tỉnh. Ðền thờ Bùi Tá Hán đã được cấp bằng Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia từ năm 1990.

Ở nhiều nơi trong tỉnh và trong vùng cũng còn một số di tích và miếu thờ liên quan dến Bùi Tá Hán.

(Theo Quảng Ngãi, Ðất nước – Con người – Văn hóa) 

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: