Thư Cảm Tạ Cứu Trợ

Kính gởi:

  • Qúy đồng hương Quảng Ngãi Houston & VPC  
  • Qúy đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi khắp nơi

Kính thưa qúy vị:

Hội Ái Hữu Quảng Ngãi-Houston xin chân thành tri ân sự đóng góp qúy báu của quý vị trong công việc gây qũy cứu trợ đồng bào tại tỉnh nhà là nạn nhân của cơn bão Ketsana – số 9 vừa qua.

Sự đóng góp của qúy vị về tài chánh cũng như thời giờ và công sức trong qúa trình gây qũy đã thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” và phản ảnh đúng lòng từ bi bác ái của người Việt Nam nói chung và người Quảng Ngãi nói riêng.Trong hơn ba tuần lễ qua chúng tôi cũng đã hợp tác với cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Houston, các cơ quan truyền thông báo chí, các đại diện các tôn giáo, các hội ái hữu bạn và các anh chị em thiện nguyện viên để gây qũy. Cùng với sự đóng góp của qúy vị, chúng tôi đã lạc quyên được tổng số tiền là $17,470. Con số này đã thể hiện sự thành công vượt cả sự mong mỏi của anh chị em trong ban chấp, nhất là trong hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn như hiện nay.

Số tiền trên là mồ hôi là công sức của quý vị và của bản thân chúng tôi, nên ban chấp hành và qúy đồng hương Quảng Ngãi-Houston sẽ họp và tính toán kỷ lưỡng để đồng tiền này đến tận tay của đồng bào bị nạn mà không bị thất thoát. Chúng tôi cũng đã thu thập danh sách và liên lạc với các gia đình nạn nhân tại tỉnh nhà và công việc cứu trợ sẽ bắt đầu vào tuần sau.

Và xin qúy vị liên lạc với chúng tôi nếu có ý kiến đóng góp xây dựng hay cung cấp tin tức về các nạn nhân của trận bão vừa qua.

Thay mặt cho đồng bào là nạn nhân của cơn bão xin chân thành tri ân sự giúp đỡ của qúy vị.

Houston, Texas – Ngày 20 tháng 11 năm 2009

Thay mặt Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Ngãi – Houston & VPC

Hội Trưởng

Nguyễn Văn Vinh

Advertisements